Verhuur schaarliften en aanhangers in Zeeland
Telefoonnummer verhuur schaarliften en aanhangers
AVG > Privacyverklaring
Privacyverklaring
De Pree Verhuur, gevestigd aan Oost Havenstraat 2, 4486 AR Colijnsplaat, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:


De Pree Verhuur
Oost Havenstraat 2
4486 AR Colijnsplaat
+31113693344
Ko de Pree is de Functionaris Gegevensbescherming van De Pree Verhuur. Hij is te bereiken via info@depreeverhuur.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken


De Pree Verhuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoons- of bedrijfsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens via de Live Chat
- Kenteken auto
- zwart/wit kopie rijbewijs of ID/paspoort
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


De Pree Verhuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- De Pree Verhuur analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
- De Pree Verhuur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


De Pree Verhuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden


De Pree Verhuur deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven, Shockmedia (provider webserver), die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Pree Verhuur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt De Pree Verhuur uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


De Pree Verhuur gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Pree Verhuur gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/si ... -het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.
Piwik - Analytische/tracking cookie voor surfgedrag bezoekers
Google - Google Analytics - Analytische/tracking cookie die websitebezoek meet
De Pree e-Consult - Websitebouwer - Functionele/analytische cookie voor werking website en websitebezoek

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Pree Verhuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@depreeverhuur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Pree Verhuur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ ... -persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


De Pree Verhuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@depreeverhuur.nl
  Druk artikel af Verstuur artikel

Andere artikelen in deze categorie
Privacyverklaring
Locatie
locatie de pree verhuur
Op uurbasis
hoogwerker huren op uurbasis
Veilig werken
veilig werken met hoogwerker
Zocht u wellicht:
Schaarlift huren Zeeland
Kniktelescoop hoogwerker huren
Verhuislift huren Zeeland
Hoogwerker huren Schouwen-Duiveland
Hoogwerker huren België
Hoogwerker huren Goes
Hoogwerker huren Middelburg
Hoogwerker huren Vlissingen
Laagwerker huren België
Laagwerker huren Nederland
Laagwerker huren Zeeland
Inspectie aan bruggen, sluizen en viaducten
Aanhanger hoogwerker huren

Zocht u wellicht:
Dakgoten reinigen Zeeland
Boeiboorden schoonmaken Zeeland
Zocht u wellicht:
Steiger huren Noord-Beveland
Steiger huren Zeeland
Rolsteiger huren Zeeland
Steiger huren Goes
Kamersteiger huren Zeeland
Dakkapelsteiger huren Zeeland
Steiger huren Zierikzee
Steigerbouw Zeeland
Ladderspecialist Goes
Hoogtefotos Zeeland

Zocht u wellicht:
Stormschade herstellen Zeeland
Dakpannen rechtleggen Zeeland
Dakreparatie Zeeland
Panlatten vervangen Zeeland
Hoogwerker op uurbasis huren Zeeland

Zocht u wellicht:
Bomen snoeien Zeeland
Bomen rooien Zeeland
Bomen kappen Zeeland
Bomen vellen Zeeland
Boom weghalen Zeeland
Boom omzagen Zeeland

Zocht u wellicht:
Aanhanger huren Zeeland
Aanhanger met huif huren
Aanhanger huren Noord-Beveland
Autoambulance huren Zeeland

Zocht u wellicht:
Montagelift huren Zeeland
Materiaallift huren Zeeland
Bouwlift huren Zeeland